Memòria del Director

"Herbert és un sobre nostàlgic on guardar el meu passat i una carta per guiar el meu futur"

Els últims dies de l'any, les celebracions d'aniversari o l'apropament a la fi d'un cicle són moments afins per fer balanç sobre allò què hem fet i que hem après, però també allò que ens agradaria millorar. Així doncs, no és estrany que en seure davant d'un paper en blanc, també evoquem les experiències personals per valorar les decisions preses i en pensar perquè realment et trobes en una determinada situació.
En efecte, el projecte "Herbert" neix d'aquesta necessitat, de fer una pausa i transitar per la meva adolescència, una etapa cabdal per construir la nostra identitat personal en el procés de maduració com a éssers humans. Parlar de com Herbert es mou entre els seus dos pilars fonamentals: pares i cultura, és parlar del propi procés de maduració, és endinsar-se en els propis dubtes, il·lusions i pors. Així doncs, el curtmetratge és un llenç on resseguir la trajectòria del director per comprendre-la. El curtmetratge és una perfecta excusa per tenir una experiència excòrporea sobre un mateix per a la vegada mantenir un diàleg amb la ment de l'espectador.
Paral·lelament, el projecte té la voluntat de retre un profund homenatge a les narracions i a la importància fonamental d'aquestes pels processos personals de levitació, peregrinació i autocomprensió. En definitiva, és una lloança envers la importància de les narracions com a eina d'aprenentatge i fins i tot, d’alliberació personal; i no només com a instrument ideològic de control i manipulació com a vegades s’apunta.

Adrià Expòsit Goy